Základní informace 2019-03-29T13:32:45+00:00
Základní informace
Dokumenty ke stažení
Otázky a odpovědi
Aktuality
Vstup do systému Track&Trace

+420 222 333 444

Základní informace

Digitální značení tabákových výrobků představuje aplikaci digitálního kódu na obal výrobku v průběhu jeho výroby. Digitální kód je jedinečný pro daný výrobek a obsahuje zabezpečení proti jeho padělání. Toto značení umožňuje následně sledovat pohyb konkrétního výrobku na cestě od výrobce k prvnímu maloobchodnímu prodejci (tzv. systém Track&Trace).

Digitální značení ve spojení s Track&Trace systémem zajišťuje

 • garanci původu a kvality výrobků pro domácí i zahraniční odběratele a spotřebitele,
 • zvýšení ochrany výrobků, ztížení podmínek pro padělatele,
 • zvýšení kontroly pohybu jednotlivých výrobků na cílových trzích,
 • zjednodušení stahování informací o prodeji konkrétního výrobku,
 • přístup k veřejně dostupné službě pro prokázání původu a kvality zboží.

Cílem je zvýšení informovanosti spotřebitele o pravosti a původu výrobku a minimalizace prostoru pro černý trh zdokonalením značení výrobků, monitorováním objemů výroby, kontrolou pohybu zboží v rámci celého dodavatelsko/odběratelského řetězce.

Směrnice EP a Rady 2014/40/EU – článek 15 (Sledovatelnost)

 • stanoví, všechny tabákové výrobky musí být označeny jedinečným identifikátorem (UID);
 • stanoví údaje, které jsou součástí UID;
 • stanoví údaje, které musí být dostupné v elektronické podobě propojením s UID;
 • stanoví další povinnosti členským státům k zajištění přístupu k uchovávaným údajům;

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2018/574

 • stanovuje technické standardy pro zavedení a provozování systémů pro sledování tabákových produktů;

Na základě Prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574 musí mít každý hospodářský subjekt, zapojený do systému sledovatelnosti tabákových výrobků, přidělený jedinečný identifikátor (UID), přidělený oficiálně jmenovaným vydavatelem. Kromě výrobců, dovozců a distributorů se to týká i všech prvních maloobchodních prodejců a výdejních automatů.

STC byla, na základě usnesení vlády České republiky ze dne 17. října 2018 č. 671, jmenována vydavatelem jedinečných identifikátorů tabákových výrobků pro Českou republiku ve smyslu čl. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574 ze dne 15. prosince 2017 o technických normách pro zavedení a provoz systému sledovatelnosti tabákových výrobků.

Účinnost od 20. 5. 2019 pro cigarety a tabák určený k ručnímu balení cigaret.

Účinnost od 20. 5. 2024 pro jiné tabákové výrobky.

Schéma systému Track&Trace

Časový harmonogram

Sledujte časový harmonogram s nejdůležitějšími milníky, který Vám napomůže ohlídat si důležité termíny a mít vše včas a řádně připravené pro úspěšné zapojení do Track&Trace.

Termín Milník
2/2019 Podpis právně závazného dokumentu s vybraným dodavatelem řešení
2/2019 Zahájení realizační fáze dodávaného řešení
6. 3. 2019 Spuštění speciálních webových stránek pro Track&Trace
3/2019 Akceptace dodávaného řešení
3-4/2019 Ověření připojení hospodářských subjektů
3-4/2019 Zahájení registrace hospodářských subjektů
4/2019 Podpisy smluv s výrobci
5/2019 Přechod do produkčního provozu
20. 5. 2019 Zahájení poskytování provozních služeb

Registrace

Registrovat se musí všechny hospodářské subjekty, které se podílejí na obchodě s tabákovými výrobky v rámci Evropské unie.

Co musím udělat, když jsem:

První maloobchodní prodejce

Definován jako subjekt, který poprvé uvádí tabákové výrobky na trh.

V rámci projektu Track&Trace je jediným úkolem prvního maloobchodního prodejce se zaregistrovat v Systému provozovaným STÁTNÍ TISKÁRNOU CENIN, státní podnik (STC) a tímto způsobem získat kód operátora a kód zařízení. STC plánuje registraci spouštět během začátku dubna, o čemž budete informováni na našich webových stránkách. Registrace bude probíhat na jednoduchém webovém formuláři, u kterého budou vyžadovány základní informace jako jsou IČO, sídlo subjektu, adresy provozoven, kontaktní email a telefon.

Dopravce

Je povinný se zaregistrovat, podobně jako První maloobchodní prodejce. Další povinností je vést záznamy a zajistit jejich přenos do Routeru a Sekundárního úložiště související s tabákovými výrobky, jejich importem, skladováním a předáváním dál.

Výrobce nebo Dovozce

V souladu s normou jsou Výrobci a Dovozci povinni zajistit označování jednotkových a hromadných balení tabákových výrobků. Pro tento účel je nezbytné zajistit provádění následujících procesů:

 • Označení obalu jedinečným kódem (nikoliv čipem).
 • Předkládání žádosti STC o vydání identifikačních kódů pro hospodářské subjekty, zařízení a stroje.
 • Předkládání žádosti STC o vydání jednoznačných identifikátorů pro balení tabákových výrobků.
 • Integrace s Routerem/Sekundárním úložištěm.
 • Vedení záznamů událostí souvisejících s produktem a přenos požadovaných informací.

Samotnou Registraci je možné provést dvěma způsoby

 • Hospodářský subjekt se zaregistruje sám
 • Do systému registrovaný subjekt zavede jiný subjekt. Například Dopravce má možnost hromadně naimportovat do systému všechny své odběratele, kteří po úspěšné registraci obdrží e-mail s odkazem na potvrzení a dokončení Registrace.

90 let s vámi

Bankovky, doklady, cenné papíry, plastové karty, ostatní ceniny.

Kontakt